Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf (337,05KB)
DOCINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc (56,50KB)

DOCINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc (53,50KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (260,57KB)

PDFinformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadnie.pdf (217,66KB)
DOCInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.doc (49,50KB)

PDFOGŁOSZENIE.pdf (164,15KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.11.2021.pdf (37,53KB)

DOCSWZ.doc (628,50KB)
DOCXzał Nr 1 - wzór formularza oferty.docx (35,16KB)
DOCzał Nr 2 - projekt UMOWY.doc (161,00KB)
DOCXzał Nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (23,29KB)
DOCXzał Nr 4 - wzór-oświadczenia o grupie kapitałowej.docx (23,05KB)
DOCXzał Nr 5 - wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia.docx (24,69KB)
DOCXzał Nr 6 - wzór wykazu usług.docx (23,28KB)
DOCXzał Nr 7 - wzór wykazu osób.docx (27,00KB)
DOCXzał Nr 8 - wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.docx (24,88KB)
DOCXzał Nr 9 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx (27,95KB)
DOCzał Nr 10 - Rozkład jazdy trasa 1.doc (49,50KB)
DOCzał Nr 11 - Rozkład jazdy trasa 2.doc (57,00KB)
DOCzał Nr 12 - Rozkłady jazdy trasa 3.doc (67,00KB)
DOCzał Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 4.doc (75,50KB)
DOCzał Nr 14 - Rozkłady jazdy trasa 5.doc (41,50KB)