Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji nie znajdującej się na BIP

Procedura pozyskiwania informacji publicznej przez złożenie wniosku

w Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

 

Udostępnienie informacji publicznej następuje na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony przez zainteresowanego w formie:

    a) pisemnej

    b) elektronicznej - pobrany za pośrednictwem formularza dostępnego w BIP- ie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie publikowanym na stronie:

 

http://bip.cuwniemodlin.pl

 

Formularz wniosku w formie elektronicznej po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej : sekretariat@cuwniemodlin.pl

lub korzystając z platformy e-PUAP.

Formularz wniosku w formie papierowej udostępniany jest zainteresowanym w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie.

Wniosek w formie pisemnej można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) pod następujący adres:

 

Centrum Usług Wspólnych

49 – 100 Niemodlin

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

 

lub też złożyć osobiście od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach: 700 – 1500 w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

    1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,

    2) danych teleadresowych wnioskodawcy,

    3) przedmiotu wniosku,

    4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

 

Zakres udostępnienia informacji publicznej wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach złożonych i skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym zawiadamia się wnioskodawcę odrębnym pismem.

Udostępniona informacja publiczna może być odebrana przez zainteresowanego w formie:

    1) elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,

    2) drogą poczty tradycyjnej,

    3) osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

O formie odbioru decyduje zainteresowany w formularzu wniosku.

 

DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx (21,62KB)